Match Summary

Razer Sc vs Fallens Sc
Away Win
2 - 5
8 December 2018 21:16:19
Man of the Match Nayte

Razer Sc

Player Goals
Caccamoo 1
Gipsonikjr 0
Khardec 0
Lazaroo 1
Nayte 0
Sanchez 0
Wolfxx 0

Fallens Sc

Player Goals
Banni 0
Kensey 2
Pomdoro 2
Stacknab 0
Tanhum 1
Tarsier 0