Match Summary

Razer Sc vs Fc United Nations
Away Win
1 - 3
31 October 2016 14:10:02
Man of the Match Yardenshay

Razer Sc

Player Goals
Kushi 0
Lazaroo 0
Sanchez 0
Vanneker 1

Fc United Nations

Player Goals
Abibad 0
Justsir 1
Klassjan 0
Yardenshay 2