Match Summary

Redwhite United vs Razer Sc
Home Win
4 - 1
30 July 2016 21:18:02
Man of the Match Skirty

Redwhite United

Player Goals
Indomy 1
Kekkeii 0
Leoneyster 1
Losandro 0
Mikey 2
Nesta 0

Razer Sc

Player Goals
Alexom 0
Costa 0
* Deleted Player 0
Hoopoe 0
Skirty 1
Wolfxx 0