Match Summary

Redwhite United vs Angels Sc
Away Win
2 - 5
9 August 2016 00:11:29
Man of the Match Pomdoro

Redwhite United

Player Goals
Acker 0
Ceyco 0
Indomy 0
Kasilva 0
Mikey 2
Symposium 0

Angels Sc

Player Goals
Dappyy 0
Eriksen 0
Izaya 2
Jenny 1
Pomdoro 1
Scofield 1