Match Summary

Redwhite United vs Angels Sc
Away Win
1 - 3
8 August 2016 23:36:48
Man of the Match Symposium

Redwhite United

Player Goals
Acker 0
Ceyco 1
Indomy 0
Kasilva 0
Mikey 0
Symposium 0

Angels Sc

Player Goals
Dappyy 0
Eriksen 0
Izaya 3
Jenny 0
Pomdoro 0
Scofield 0