Match Summary

Angels Sc vs Redwhite United
Home Win
3 - 0
2 August 2016 19:52:43
Man of the Match Izaya

Angels Sc

Player Goals
Dappyy 0
Eriksen 0
Izaya 1
Jenny 0
Sasuke 2
Scofield 0

Redwhite United

Player Goals
Ceyco 0
Indomy 0
Kasilva 0
Leoneyster 0
Mikey 0
Nesta 0