Match Summary

Redwhite United vs Devils F C
Away Win
1 - 2
26 March 2017 00:05:43
Man of the Match Indomy

Redwhite United

Player Goals
Chilletta 1
Indomy 0
Kasilva 0
Leoneyster 0
Mikey 0
Shikamaru 0

Devils F C

Player Goals
Coldzera 0
Ebii 1
Jeffking 0
Kushi 0
Saffy 1
Shemyaza 0